سلام به شما!

به “مانیما استودیو” خوش آمدید. این اولین ملاقات ماست. ^-^ این لحظه را به خاطر بسپارید، می‌خواهیم کلی اتفاق باحال رقم بزنیم!